ΨΑΛΙΔΙ ΖΙΚ-ΖΑΚ 50061

Μέγεθος: 220mm

Περιγραφή: Ψαλίδι ζικ ζακ, τιτανίου ..

 

 

 

 

 


Pony

Share it