ΜΠΑΜΠΟΥ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ 67311

Μέγεθος: 5mm

Περιγραφή:Μπαμπού βελόνες πλεξίματος κυκλικές ..

 

 

 

 

 


Pony

Share it