ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ 48613

Μέγεθος: 6mm Χ 60cm

Περιγραφή:Κυκλικές βελόνες πλεξίματος με μικρό καλώδιο..

 

 

 

 

 


Pony

Share it