ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ 59069

Μέγεθος: 10mm

Περιγραφή:Βελόνες πλεξίματος, πλαστικές και χρωματιστές..

 

 

 

 

 


Pony

Share it