ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ 59067

Μέγεθος: 8mm

Περιγραφή:Βελόνες πλεξίματος, πλαστικές και χρωματιστές..

 

 

 

 

 


Pony

Share it