ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ 34813

Μέγεθος: 6mm

Περιγραφή:Bελόνες πλεξίματος, ίσιες, μεταλλικές και χρωματιστές ..

 

 

 

 

 


Pony

Share it